Doel

Fiber Overal streeft naar de aanleg van open glasvezelnetwerken naar elke woning in Nijmegen en omstreken. De stichting doet dat door het steunen van wijkinitiatieven die zijn gericht op vraagbundeling en op het afdwingen van openheid zodat alle dienstverleners tegen gelijke voorwaarden toegang tot het glasvezelnetwerk kunnen krijgen. De stichting richt zich daarbij in het bijzonder op de volgende taken:

ondersteunen van wijkinitiatieven voor vraagbundeling door beschikbaarstelling en uitwisseling van kennis op dit gebied;

faciliteren van wijkinitiatieven door beschikbaarstelling van een bescheiden budget om activiteiten te kunnen ontplooien;

bieden van een platform in de vorm van een rechtspersoon zodat wijkinitiatieven rechtshandelingen aan kunnen gaan;

het namens wijkinitiatieven voeren van onderhandelingen met marktpartijen (investeerders en dienstverleners) om voor alle wijken samen een optimaal resultaat te halen waaronder de openheid van de aan te leggen glasvezelnetwerken;

het in onderlinge samenwerking ontwikkelen van nieuwe netwerkconcepten en toepassingen.


Vorige pagina: Stichting Fiber Overal
Volgende pagina: Bestuur


De op deze website getoonde informatie wordt door Stichting Fiber Overal met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Aan de inhoud van deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.